Twee maal Vici!

 

Twee onderzoekers van het Erasmus MC hebben een prestigieuze Vici-beurs gewonnen.

Marleen de Bruijne van Radiologie en Medische Informatica en Jurgen Marteijn van Moleculaire Genetica ontvangen ieder 1,5 miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Voorspellen

Marleen de Bruijne wil met haar onderzoek een antwoord vinden op de vraag of je met een computer ziektes kunt voorspellen. Haar onderzoeksgroep ontwikkelt computertechnieken om in grote collecties medische beelddata nieuwe patronen te ontdekken, die gerelateerd zijn aan aandoeningen zoals beroerte en longziekten. Daarmee kan het risico dat een patiënt bepaalde aandoeningen ontwikkelt beter ingeschat worden, zodat die aandoeningen beter behandeld of zelfs voorkomen kunnen worden.

 

Dr. Marleen de Bruijne

DNA-schade

Het onderzoek van Jurgen Marteijn richt zich op DNA-schade. Schade aan DNA verstoort de transcriptie (de eerste fase in het vertalen van de genetische code naar een eiwit), waardoor cellen slechter functioneren. Dit kan leiden tot versnelde veroudering. Door innovatieve microscopische technieken wil Marteijn het effect van DNA-schade op de transcriptie in levende cellen bestuderen. Gecombineerd met geavanceerde eiwitanalyses zal de groep onderzoeken hoe cellen zich beschermen tegen DNA-schade.

 

Dr. Jurgen Marteijn

Vernieuwend

De Vici-financiering is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren. De Vici-financiering is een van de drie financieringsvormen van de Vernieuwingsimpuls.

 

Aanvragen

Van de 239 aanvragen zijn er 88 (37%) door vrouwen en 151 (63%) door mannen ingediend. In totaal kregen 11 vrouwelijke kandidaten en 21 mannelijke kandidaten een beurs toegekend. De honoreringspercentages zijn hiermee respectievelijk 13 en 14 procent.