Sadaf Soloukey, onderzoeker in opleiding op de afdeling Neurowetenschappen, heeft de Pieter van Foreestprijs gekregen. De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan een jonge getalenteerde onderzoeker die geneeskunde en medische geesteswetenschappen succesvol combineert.

Sadaf ontvangt de prijs voor haar paper waarin ze de ervaringen van patiënten over het ontvangen van neuronale implantaten onderzoekt. Sadaf betoogt hoe de inzichten van de filosofie over de menselijke ervaring van lichaamseigendom (een gebied genaamd ‘belichaamde fenomenologie’) de visie van artsen kunnen verbreden om hen te helpen beter te begrijpen hoe deze technologieën het leven van hun patiënten beïnvloeden en hoe patiënten kunnen worden geholpen om deze ‘vreemde’ implantaten beter in hun dagelijks leven op te nemen. Het (Engelstalige) artikel waarvoor Sadaf haar prijs ontvangt, is hier te vinden.

Ze pleit ook voor dit bewustzijn eerder in de keten van implantaatontwikkeling. Onderzoekers, ingenieurs en industriële partners kunnen allemaal profiteren van het echt begrijpen van de existentiële heroriëntatie die ten grondslag ligt aan het proces van het ontvangen en ‘belichamen’ van een neuronaal implantaat.

Sadaf schreef de paper aanvankelijk als haar masterthesis In Philosophy, die ze combineerde met haar medische studies en haar onderzoeksmaster neurowetenschappen. Momenteel is Sadaf een MD-/PhD-Student op de afdelingen Neurowetenschappen en Neurochirurgie.

Lees ook dit artikel op Amazingerasmusmc.nl over ander onderzoek dat Sadaf doet.