NWO Open Mind prijs voor Willem van Wamel

Tijdens een speciale online editie van het jaarlijkse innovatiefestival TEKNOWLOGY heeft NWO de winnaars bekendgemaakt van de jaarlijkse Open Mind-ronde. Vijf wetenschappers met verrassende ideeën om de wereld te verbeteren ontvangen ieder 50.000 euro om in een jaar tijd hun plan verder uit te werken.

Eén van die wetenschappers is Willem van Wamel, onderzoeker op de afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten. Zijn voorstel behelst het ontwikkelen van een test voor antibioticagevoeligheid van bacteriën op een out-of-the-box-manier. Van Wamel: “Als wij bacteriën zoals Staphylococcus aureus onder standaard condities in het lab laten groeien, gedragen ze zich anders dan wanneer ze zich in het menselijk lichaam bevinden, bijvoorbeeld in het geval van een endocarditis. Ze reageren dan anders – of helemaal niet – op antibiotica die in het lab wèl effectief zijn. Wij willen proberen de bacterie in het lab te laten denken dat hij zich in een menselijk lichaam bevindt, zodat we veel beter de effectiviteit van antibiotica in het menselijk lichaam kunnen voorspellen.”

Van Wamel werkt in dit onderzoek samen met Klazina Kooiman en Kirby Lattwein van de afdeling Biomedical Engineering en Monique de Maat van de afdeling Hematologie van Erasmus MC.

Zie de website van NWO voor een filmpje waarin Willem zijn onderzoek toelicht.

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) nodigt ieder jaar onderzoekers uit om out-of-the-box ideeën in te dienen die bijdragen aan duurzame oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen. Open Mind biedt onderzoekers op een laagdrempelige manier de kans om hun idee verder te onderzoeken. De nadruk ligt op nieuwe en onconventionele ideeën die de aanvragers zelf nog niet hebben onderzocht en die nog niet eerder zijn bestudeerd.

Tijdens TEKNOWLOGY heeft de jury uit de 17 genomineerden 5 prijswinnaars geselecteerd. Juryvoorzitter Hans Jeekel, hoogleraar Smart Mobility aan de TU Eindhoven, maakte de namen bekend tijdens de afsluiting van het innovatiefestival. De gehonoreerde voorstellen gaan over verwijdering van microplastics uit water, tests voor antibioticagevoeligheid van bacterieën, hartfunctie-monitoring vanuit huis, energieopwekking uit beton en een biomarker voor psychiatrische diagnose.