Nominatie en publicatie voor Geneeskundestudent Jet Schenck

In Oslo deed Geneeskundestudent Jet Schenck onderzoek naar de ruimtelijke verdeling van eicellen in de eierstokken. Dat leverde Schenck een nominatie voor de prestigieuze Professor Chris Gips Studentenprijs én een publicatie in Reproductive BioMedicine Online op.

Waarom ben jij genomineerd?

‘De prijs wordt jaarlijks toegekend aan Geneeskundestudenten die hun wetenschappelijke stage in het buitenland hebben volbracht. Ik heb mijn masterstage in Oslo, Noorwegen gedaan waar ik een halfjaar onderzoek deed. Alle universiteiten mogen één student aanwijzen en ik ben voorgedragen door professor Maarten Frens, het is blijkbaar opgevallen. Ik heb de prijs uiteindelijk niet gewonnen, maar de nominatie was al heel mooi.’

Waar ging jouw onderzoek over?

‘Ik deed onderzoek naar hoe eicellen ruimtelijk verdeeld liggen in de eierstokken. Het blijkt dat eicellen geclusterd in de eierstokken liggen, in plaats van ‘random’ verdeeld. Dat is met name belangrijk om te weten voor jonge vrouwen die chemotherapie moeten ondergaan en zo onvruchtbaar worden. Op deze manier kunnen we mogelijk vruchtbaarheid behouden.’

Hoe gaat dat in z’n werk?

‘Er wordt één eierstok uitgenomen. Daarvan worden stukjes weefsel, hopelijk met de clusters, ingevroren. In dit onderzoek is het met name van belang voor hoe dat weefsel wordt ingevroren. Het blijkt namelijk slim om grotere stukjes weefsel in te vriezen, zodat je die clusters niet ‘verstoord’. Het gaat er dus om dat we het weefsel dat we later terugplaatsen, tussentijds zo goed mogelijk intact houden.’

‘Het ultieme doel is dat vrouwen, nadat ze chemotherapie hebben ondergaan, weer op natuurlijk wijze zwanger kunnen worden, doordat we de opgeslagen en teruggeplaatste stukjes weefsel terugplaatsen op de plek van de eierstok.’

Hoe belangrijk is de nominatie en publicatie voor jou?

‘Heel belangrijk! Ik heb veel moeite gedaan om dit onderzoek op poten te zetten. Ik wilde mijn masteronderzoek graag in het buitenland doen en dat ging niet vanzelf. Maar, het is uiteindelijk gelukt en het voelt daardoor helemaal als mijn eigen project. Verder heeft mijn onderzoek klinische gevolgen bij bepaalde behandelingen in het ziekenhuis. Het voelt dat ik een zinnige bijdrage heb kunnen leveren en dat het nu opgemerkt en erkend wordt en ik hoop ook anderen te inspireren onderzoek in het buitenland te doen!’

Hoe nu verder?

‘Na mijn terugkomst uit Oslo hebben we het afgelopen jaar nog doorgewerkt aan het onderzoek, het is als poster gepresenteerd op een virtueel congres en is geaccepteerd voor publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift Reproductive BioMedicine Online . Hele mooie resultaten! Verder ben ik inmiddels afgestudeerd en doe ik nu promotieonderzoek op de afdeling KNO van het HagaZiekenhuis.’