KWF Kankerbestrijding kent € 2,1 miljoen toe aan nieuw kankeronderzoek in het Erasmus MC.

Alpe d’HuZes

De gehonoreerde projecten richten zich op hersentumoren, dikke darmkanker, prostaatkanker en protonentherapie. De toekenningen zijn onderdeel van de financieringsronde Call 2018-1, waarin landelijk € 22 miljoen is toegekend aan elf instituten. Een forse deel van dit bedrag komt van Alpe d’HuZes (€ 5,5 miljoen) en Pink Ribbon  €1 miljoen).

Soepel verlopen

De gesubsidieerde onderzoeken starten binnen zes maanden. In een toelichting staat: “KWF ziet erop toe dat de onderzoeken soepel verlopen en biedt waar mogelijk ondersteuning. Door knelpunten aan te pakken en kansen op doorbraken te benutten helpt KWF onderzoek én de patiënt vooruit.”

Hersentumoren

Neurochirurg dr. Arnaud Vincent gaat onderzoeken of glioblastomen (agressieve hersentumoren) het beste verwijderd kunnen worden onder algehele narcose of tijdens een ‘wakkere hersenoperatie’. Bij een wakkere hersenoperatie is de patiënt bij bewustzijn. Het voordeel is dat de chirurg het brein tijdens de operatie kan prikkelen om te zien wat de functie is van dat hersengebied. Zo weet hij welk weefsel hij ongestraft kan wegsnijden. Uit deze SAFE-trial moet blijken of de wakkere hersenoperatie een betere prognose geeft en een hogere kwaliteit van leven met minder neurologische uitval.

Protonentherapie

Met protonentherapie kunnen tumoren nog doelgerichter bestraald worden dan met conventionele bestraling met fotonen. Dat leidt tot minder schade aan gezond weefsel. Een tweede voordeel is dat de therapie zich leent voor tumoren op lastige plekken. In de PEARL-studie van prof. Mischa Hoogeman worden richtlijnen ontwikkeld om protonentherapie zo effectief mogelijk toe te kunnen passen. Onderzocht wordt hoe de toegediende dosis samenhangt met de bijwerkingen en hoe die tot een minimum te beperken zijn.