Bernadette van den Hoogen krijgt grote Europese beurs

 

Viroloog dr. Bernadette van den Hoogen heeft een Marie Skłodowska-Curie Action-beurs voor Innovative Training Networks toegekend gekregen.

Het netwerk van Van den Hoogen kan met een budget van 3,5 miljoen euro uitvoering geven aan INITIATE. Met dit project hopen de onderzoekers meer inzicht te krijgen in de interactie tussen virussen, het menselijk immuunsysteem en de stofwisseling op celniveau. Vijftien Europese PhD-studenten gaan drie jaar lang met dit nieuwe vakgebied aan de slag.

 

Dr. Bernadette van den Hoogen

 

Nieuw vakgebied voor nieuwe generatie onderzoekers

De Marie Skłodowska-Curie Action-beurs voor Innovative Training Networks is speciaal bedoeld om een nieuwe generatie wetenschappers op te leiden in een opkomend nieuw vakgebied waar onderzoekers nodig zijn met een brede expertise. Het consortium INITIATE met als coördinator Van den Hoogen richt zich op een nieuw vakgebied: antiviraal immuno-metabolisme: een combinatie van de vakgebieden virologie, metabolisme en immuniteit.

Van den Hoogen: “De jonge onderzoekers zullen werkzaam zijn in een groot internationaal netwerk, omdat het een samenwerking is tussen Europese universiteiten en bedrijven. Bij het project zijn universiteiten van Rotterdam, Dublin, Trondheim, Rome, Wenen, Leiden en Utrecht en bedrijven in Parijs, Göteborg en Leiden betrokken. Juist die combinatie levert de onderzoekers een netwerk op dat hun carrière in een stroomversnelling kan brengen en waar ze hun leven lang profijt van hebben.”
De beurs, die is vernoemd naar de beroemde onderzoekster Marie Curie, is een prestigieuze beurs van de Europese Unie. Van de vele jaarlijkse aanvragen wordt slecht 5 tot 8 procent toegekend.

 

Interactie tussen virussen en menselijk immuunsysteem

Het project INITIATE staat voor Innate Immunometabolism as Antiviral Target. Het onderzoekt de interactie tussen virussen en het menselijk immuunsysteem. Van den Hoogen: “Met INITIATE proberen we te begrijpen hoe de interactie tussen virussen, het immuunsysteem en de stofwisseling werkt op celniveau. Die kennis kunnen we dan hopelijk inzetten om betere therapeutische middelen tegen virusinfecties te ontwikkelen. Met de kennis hoe een bestaand virus het immuunsysteem ontduikt, kunnen we misschien ook nieuwe, onbekende virussen beter en sneller bestrijden. Daarmee zouden we een grote slag maken in de bestrijding van virusinfecties. Bovendien kunnen we met deze fundamentele kennis een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van effectievere gentherapie voor de behandeling van kanker.”

 

Profiel PhD-studenten

Nu de beurs is toegekend, kunnen Van den Hoogen en haar mede-onderzoekers in de Europese Unie PhD-studenten werven. Ze hebben daar, mede gelet op de eisen van de beurs, een duidelijk en ambitieus profiel voor opgesteld. “We willen de kans bieden aan vijftien PhD-studenten uit verschillende landen die als Early Stage Researcher zich voor een periode van drie tot vier jaar willen verbinden aan dit project. Dan hebben we het over studenten die tot de top-10 procent van hun opleiding in de biomedische wetenschappen behoren. Ze worden opgeleid in verschillende wetenschappelijke disciplines en zullen een onderdeel van hun onderzoek bij een van de deelnemende bedrijven uitvoeren. Het is namelijk de bedoeling dat ze door hun training op het raakvlak van wetenschap en het bedrijfsleven uiteindelijk in hun carrière de kloof tussen de wetenschap en het bedrijfsleven verkleinen.”

 

Bernadette van den Hoogen

Van den Hoogen is in 2000 als PhD student op de afdeling Viroscience van ErasmusMC komen werken, nadat ze vier jaar werkzaam was aan de Universiteit van Philadelphia (VS). In 2004 promoveerde ze op haar onderzoek aan het humaan metapneumovirus. Haar ontdekking van dit virus werd in de internationale wereld van de wetenschap gezien als een doorbraak in de bestrijding van een veel voorkomende infectieziekte. Dit virus lijkt op het RS-virus dat ernstige luchtweginfecties veroorzaakt bij met name jonge kinderen.
Haar onderzoek spitst zich toe op de interactie tussen virussen en het immuuunsysteem. “Zoals vaker het geval is, kan een combinatie van vakgebieden leiden tot meer inzicht in de betrokken vakgebieden of leiden tot een nieuw vakgebied. INITIATE is daar een goed voorbeeld van. Het zal hopelijk leiden tot meer kennis en interventie-opties, waar ongetwijfeld weer nieuwe onderzoeksvragen uit voort zullen komen .”

 

Meer info over INITIATE vindt u hier .