10 miljoen voor onderzoek muggen

 

Het Erasmus MC zal de komende vijf jaar, samen met partners binnen het Netherlands Centre for One Health, onderzoeken hoe we in Nederland beter voorbereid kunnen zijn op infectieziekten overgedragen door muggen.

 

Klimaatverandering

Uitbraken van (nieuwe) infectieziekten bij mens en dier komen wereldwijd steeds vaker voor. Dat heeft te maken met diverse factoren, zoals bevolkingsgroei, internationale handel, reisverkeer en klimaatverandering. In Nederland wonen relatief veel mensen en (landbouw)dieren dicht op elkaar. In combinatie met ons waterrijke landschap en drukke internationale (handels)verkeer, maakt dit ook ons kwetsbaar voor uitbraken van infectieziekten.

 

Mug steekt mens

 

Krachten bundelen

Om het onderzoek mogelijk te maken heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een bedrag van bijna negen miljoen euro onderzoeksgeld toegekend. Dat bedrag werd aangevuld tot 10 miljoen door bijdragen van zeven publieke organisaties die meewerken in het onderzoek. Met het geld worden binnen de partnerorganisaties 25 PhD-studenten aangesteld. In het Erasmus MC gaan er zes aan het werk.

Professor Marion Koopmans, viroloog bij het Erasmus MC, en een van de wetenschappelijk directeuren van het Netherlands Centre for One Health: “Grote ziekte-uitbraken zijn gelukkig vrij zeldzaam. Maar áls het gebeurt, gaan we vanaf dat moment pas onderzoek doen, waarmee we achter de feiten aanlopen. Door de veranderende wereld moeten we er rekening mee houden dat infectieziekte-uitbraken vaker voor gaan komen, ook in Europa. Daarom gaan wij de krachten bundelen. En omdat de gezondheid van mensen, dieren en omgeving met elkaar samenhangt, doen we dat met partners uit verschillende disciplines in een zogenaamde One Health-aanpak. Samen beter voorbereid op de toekomst”.

Merelziekte

Het team zal zich met name gaan richten op de vector overdraagbare ziekten: infectieziekten die overgebracht worden door insecten zoals muggen. Door de klimaatverandering komen exotische muggensoorten hier steeds vaker voor. Maar ook de huis-tuin-en-keukenmug kan (tropische) virussen overbrengen als de omstandigheden daarvoor geschikt zijn. De recente uitbraak van het usutu-virus (de ‘merelziekte’) onder vogels toont aan hoe belangrijk het is om beter voorbereid te zijn op dergelijke ziekten. Niet alleen hier, maar ook in de overzeese gebiedsdelen van Nederland en in de rest van Europa. Lees meer over de studie en de deelnemende partners op de site van Netherlands Centre for One Health .

 

Partners

Coordinatie: Erasmus MC
De partnerorganisaties: Avans University of Applied Sciences, Leiden University Medical Center, Leiden University/Naturalis, Netherlands Institute of Ecology (NIOO-KNAW), Radboud University Medical Centre, University Medical Center Utrecht, Utrecht University, Wageningen University & Research
Co-funding partners: Deltares, National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI), Red Cross Blood Bank Foundation Curacao, Sanquin, Technasium Foundation, Centre for Monitoring of Vectors (CMV)
International collaborating partner CEAB-CSIC: Centre for Advanced Studies of Blanes (CEAB) a research institute within the Superior Council of Scientific Investigations (CSIC)