Benoeming

Hafez Ismaili M’hamdi lid Raad voor Volksgezondheid & Samenleving

Onze ethicus Hafez Ismaili M’hamdi wordt lid van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. De ministerraad heeft hem voor vier jaar voorgedragen.

Deel
2 likes
Leestijd 1 min
Hafez eigen foto landscape

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving is een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement. De Raad bestaat uit 9 leden en staat onder voorzitterschap van oud-minister van Onderwijs Jet Bussemaker. Een team van adviseurs en ondersteuners vormt samen met de raadsleden de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving.

Universitair docent

Hafez Ismaili M’hamdi is ethicus en universitair docent van onze afdeling Medische Ethiek, Filosofie en Geschiedenis van de Geneeskunde. Hij is opgeleid in de ethiek en wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht en Universiteit Leiden.

De aanstelling neemt 1 werkdag per week in beslag. Ismaili M’hamdi wordt behalve raadslid ook vice-voorzitter van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid, een samenwerkingsverband tussen de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en de Gezondheidsraad.

5 vraagstukken

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving  heeft vijf grote vraagstukken vastgesteld waarover hij regering en parlementariërs zal adviseren: verschillen in de samenleving, grenzen aan genezen en verbeteren, zorgen in een krappe arbeidsmarkt, schurende stelsels en een gezonde en sociale leefomgeving.

Ismaili M’hamdi weet nog niet precies welke dossiers hij onder zijn hoede zal gaan nemen, en hoe dat advieswerk er concreet uit zal komen te zien. ‘Mijn eigen onderzoek richt zich op verschillen in gezondheid. We zijn vanaf 1 september met tien leden. Dat lijkt misschien weinig voor zulke grote vraagstukken. Maar we worden ondersteund door een flinke staf. Met elkaar zullen we de komende jaren de ideeën gaan uitwerken.’

Brede taakopvatting

Naast Hafez Ismaili M’hamdi zijn ook Martijn van der Steen, adjunct-directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en arts Maatschappij + Gezondheid Marleen Kraaij-Dirkzwager aangesteld. Godfried Bogaerts, ondernemer op het gebied van digitale transformaties, start als tijdelijk Raadslid totdat een wettelijke wijziging heeft geregeld dat de Raad vanwege zijn brede taakopvatting uit meer Raadsleden kan bestaan.

Lees ook