Digital Doc

Erasmus MC voortrekker modernisering Europees medisch onderwijs

Het Erasmus MC is het afgelopen jaar voortrekker geweest van een netwerk dat aandacht vraagt voor een ingrijpende modernisering van het Europees medisch onderwijs. Met de presentatie van een gezamenlijk statement heeft onderwijscoördinator Andrea Woltman begin maart de missie van ‘haar’ Europese thematisch netwerk Digital Doc afgesloten.

Deel
0 likes
Leestijd 2 min
beeld-Digital-Doc
Illustratie van europa

Digital Doc heeft een jaar lang plannen en adviezen geformuleerd, bestemd voor medische opleidingen en beleidsmakers om Europese artsen in opleiding beter klaar te stomen voor de voortrazende ontwikkelingen in de technologie. Woltman, coördinator van onze bachelor Geneeskunde, gaf haar presentatie op de jaarlijkse conferentie van het EU Health Policy Platform.

Dialoog

Het Erasmus MC is de trekker van het netwerk dat aandacht vraagt voor een ingrijpende modernisering van het Europese medische (nascholings)onderwijs. Andrea Woltman is namelijk Thematic Network Leader van Digital Doc, in 2020 één van de drie formele Europese thematische netwerken. Deze thematische netwerken hebben als doel de dialoog tussen belanghebbenden uit verschillende Europese landen te faciliteren. Ook worden adviezen die voortvloeien uit deze netwerken door de Europese Commissie gebruikt voor Europees beleid.

Aanbevelingen

Binnen het Digital Doc netwerk is ruim een jaar met verschillende Europese partners, Europese Geneeskunde-opleidingen en Europese organisaties van medische studenten en artsen, gewerkt aan een Joint Statement met daarin aanbevelingen aan de Europese Commissie en Europese medische faculteiten.

Digital Doc sluit af met serie aanbevelingen voor digitaalvaardige artsen

Met de robotisering van processen in de zorg, geavanceerde beeldvormende technieken, big data, de automatisering op operatiekamers en intensive care-afdelingen, honderden handige apps en serious games, wemelt het in de geneeskunde van de digitale innovaties. Maar de arts zou meer achtergrondkennis moeten hebben om te kunnen beoordelen of, en zo ja wanneer en hoe hij zo’n innovatie moet inzetten bij de patiënt.

Technisch idioom

In de Joint Statement worden zoals gezegd adviezen aangedragen om artsen (in spe) beter voor te bereiden op de ontwikkelingen op het gebied van technologie. Dokters hebben bijvoorbeeld een gedegen basiskennis van verschillende technologische concepten nodig, zoals e-Health, telehealth, en machine learning, om nieuwe ontwikkelingen op waarde te kunnen schatten. ‘En niet alleen dat, ze hebben ook vaardigheden nodig om met technici te communiceren. Technici hebben een heel eigen idioom.’

Het thematisch netwerk vloeide voort uit de bijeenkomst van Europese decanen in het Erasmus MC in april 2019. Andrea Woltman nam het initiatief voor het netwerk in nauwe samenwerking met Annejet Goede van het Research Development Office van het Erasmus MC. Het Directoraat-Generaal Gezondheid en Voedselveiligheid van de Europese Commissie beloonde het initiatief met een erkenning tot officieel Europees thematisch netwerk.

Transformatie

Dat het Erasmus MC het thematisch netwerk heeft aangestuurd, ‘is ontzettend goed geweest voor onze zichtbaarheid binnen Europa’, stelt Woltman. De Europese Commissie zal Digital Doc de status van ‘exchange network’ geven op het EU Health Policy Platform. ‘Dit biedt de mogelijkheid om de uitwisseling van ervaring en expertise op gebied van digital skills voor artsen door te zetten. Plus: veel van de uitdagingen en aanbevelingen die Digital Doc heeft geagendeerd, zijn door de Europese Commissie ter harte genomen en zien we nu ook terugkomen in de nieuwe Europese subsidieprogramma’s voor de periode 2021 – 2027.’

Lastige keuzes

Het Erasmus MC gaat zelf uiteraard ook aan de slag met het curriculum voor medisch studenten. ‘Dat zijn lastige keuzes’, beaamt Woltman. ‘Het curriculum is ontzettend vol, dus als er iets bij moet, moet er iets anders af. Tegelijkertijd zijn we het aan onze stand verplicht. We willen immers het eerste technisch UMC van Nederland zijn.’

Het nieuwe curriculum, Erasmusarts 2030 gedoopt, zet in ieder geval vol in op technologie en heeft dit als één van de zwaartepunten in de opleidingsvisie gedefinieerd. Het nieuwe curriculum gaat in september 2023 draaien.

 

Lees ook