Samenwerking

Met Rotterdam Square doorbouwen op stevige basis van LSH010

De activiteiten van Life Sciences & Health 010 (LSH010) worden op 22 maart 2023 officieel overgedragen aan Rotterdam Square, de stichting die de Erasmus MC Campus gaat ontwikkelen. Ellen Smit is directeur van deze nieuwe organisatie. ‘Het is voor Rotterdam geweldig dat er een vaste plek komt waar bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs elkaar fysiek treffen.’

Deel
1 likes
Leestijd 5 min
passage

Where tech meets healthcare. Het is de slogan van Rotterdam Square, de stichting die de Erasmus MC Campus gaat ontwikkelen tot een innovatief life sciences & health (LSH) ecosysteem. Rotterdam Square moet de LSH-sector in Rotterdam nationaal en internationaal onder de aandacht brengen, events organiseren, nieuwe bedrijven naar de campus halen en bestaande bedrijven ondersteunen.

‘We kunnen doorbouwen op de stevige basis die de afgelopen acht jaar is gelegd door LSH010,’ vertelt Ellen Smit. Zij is sinds de zomer van 2022 directeur van deze nieuwe organisatie. ‘Ik heb de afgelopen maanden gebruikt om het Rotterdamse LSH-netwerk te leren kennen. Dat is erg hecht en zowel kwalitatief als kwantitatief sterk. Met Rotterdam Square gaan we dit verder verdiepen en verbreden.’

Ellen Smit is de directeur van Rotterdam Square.

Smit: ‘De campus wordt een levendige plek waar gezondheidszorg, technologie en ondernemerschap samenkomen. Zorgorganisaties, innovatieve bedrijven op het gebied van life sciences, onderwijs- en onderzoeksinstellingen werken hier straks samen om de nieuwste technologische ontwikkelingen in de praktijk te brengen. Het is voor Rotterdam geweldig dat er een vaste plek komt waar bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs elkaar fysiek treffen. De locatie, midden in de binnenstad en óp het terrein van Erasmus MC, is uniek voor Nederlandse begrippen. Al die partijen zitten straks ontzettend dicht bij elkaar. Dat helpt enorm als je met elkaar samenwerkt.’

Health & tech

De focus in Rotterdam ligt nadrukkelijk op combinatie van Health & Tech. ‘Waarbij wij ons onder andere zullen richten op medical devices en diagnostiek. Rotterdam staat daar al om bekend, maar wil die positie verstevigen. Erasmus MC wil vanuit deze regio leidend worden in Nederland op het gebied van zorgtechnologie. We willen straks voorop lopen op het gebied van artificial intelligence, virtual reality, maar ook nog steeds aanhaken op het vlak van diagnostiek en medtech.’

‘Het moet duidelijk zijn dat wij hét aanspreekpunt zijn op het gebied van life sciences & health in Rotterdam’

Aan Rotterdam Square mede de taak om invulling te geven aan die ambitie. ‘Dat doen we door breed de samenwerking te zoeken met partijen binnen en buiten de regio, en altijd de balans te bewaken. We gaan geen onevenredig groot deel van de campus verhuren aan één partij. We willen een optimale mix creëren van talent, onderzoek, bedrijven en (lab)faciliteiten. Het moet voor partijen duidelijk zijn dat wij hét aanspreekpunt zijn op het gebied van life sciences & health in Rotterdam. Vervolgens is het onze taak om aan de wereld te laten zien wat hier voor moois gebeurt.’

De taak van Rotterdam Square is dus om al die partijen op de campus, maar ook daarbuiten, bij elkaar te brengen en met elkaar te verbinden. ‘Wij gaan zelf geen bedrijven beginnen of innovaties van de grond proberen te krijgen. Wij brengen partijen bij elkaar, waarvan wij denken of weten dat het interessant is dat ze met elkaar gaan samenwerken. Of dat nu een kennisinstelling en een bedrijf is of twee bedrijven, wat dan ook. Uit het buitenland, of gewoon uit Rotterdam, het kan allemaal. Dankzij ons sterke netwerk vergroten we de kans dat we een geschikte match vinden’, aldus Smit.

Erasmus MC Incubator

In 2024 begint de nieuwbouw op de Erasmus MC Campus. Rotterdam Square start al eerder, binnen de bestaande omgeving van het ziekenhuis. De eerste stap is om de Erasmus MC Incubator naar de campus te halen. De lab- en kantoorfaciliteiten van de Erasmus MC Incubator zijn gevestigd in de Rotterdam Science Tower, maar groeien daar uit hun jasje. De Rotterdam Science Tower blijft overigens een belangrijke locatie voor LSH-bedrijven in Rotterdam.

‘We willen meer verdieping en verbreding gaan bieden, bijvoorbeeld via kennissessies’

SMit: ‘Samen met het Erasmus MC Technology Transfer Office ben ik nu druk mee bezig om de overgang van de Incubator te faciliteren. Vanuit Rotterdam Square gaan we daar nog bedrijven van buiten aan toevoegen. De aanwezigheid van de Incubator is aantrekkelijk voor andere bedrijven en organisaties. Zij kunnen aanhaken op de kennis en innovaties vanuit het ziekenhuis. En het Erasmus MC haalt de benodigde kennis en kunde binnen om innovaties makkelijker naar de markt te brengen. En daarmee toegankelijker te maken voor patiënten en zorgmedewerkers.’

Verdieping en verbreding

Op woensdag 22 maart 2023 vindt de officiële overgang van LSH010 naar Rotterdam Square plaats tijdens een event in de Tuin van Verbondenheid van het Erasmus MC. Daarna gaat het voor Smit en haar team écht van start. De evenementenagenda voor het komende halfjaar is al gevuld. ‘We willen meer verdieping en verbreding gaan bieden, bijvoorbeeld door meer inhoudelijke kennissessies te organiseren. We hopen daarbij ook nieuwe gezichten te ontmoeten. Bijvoorbeeld mensen die in een R&D-faciliteit werken, wanneer we een sessie organiseren over R&D op een bepaald gebied. Daarnaast nodig ik alle partners van LSH010 van harte uit om zich bij Rotterdam Square aan te sluiten, zodat we samen kunnen doorbouwen aan het sterke LSH-netwerk in de stad én regio!’

Lees ook