Intensive care

Intensivisten Erasmus MC ontvangen subsidie voor onderzoek naar Covid

Intensivisten Rik Endeman en Leo Heunks van het Erasmus MC hebben ieder subsidie ontvangen van ZonMw voor een tweetal onderzoeken naar Covid. Zij willen onderzoek doen naar de werking van hogere doseringen corticosteroïden en een nadere studie naar ademhalingsondersteuning voor Covid-patiënten.

Deel
11 likes
Leestijd 2 min
covid19afdelingpatient0420-050

Ademhalingsondersteuning ter voorkoming van kunstmatige beademing

Patiënten met ernstige Covid die terechtkwamen op de IC moesten in veel gevallen kunstmatig worden beademd. Dit is een ingrijpende behandeling voor de patiënt, verhoogt de kans op sterfte en patiënten hebben na ontslag langdurige klachten zoals spierzwakte en vermoeidheid.

Longarts-intensivist Leo Heunks van het Erasmus MC wil onderzoeken of minder complexe ademhalingsondersteuning zoals High Flow Nasal Oxygen (HFNO) en niet-invasieve beademing (NIB) vaker kan worden ingezet en hiermee kan worden voorkomen dat de patiënt kunstmatig beademd moet worden. In de studie wil Heunks onderzoeken wat het beste moment is om te starten met de HFNO of NIB, welke patiënten de meeste kans hebben op een succesvolle behandeling met HFNO of NIB en of het gebruik van deze methode de kans op overleving verhoogt.

Uitgebreide database

Om bovenstaande vragen te beantwoorden wordt gebruik gemaakt van omvangrijke databases die tijdens de pandemie zijn verzameld. ‘Met deze databases die gegevens bevatten van duizenden Covid-patiënten hopen we een duidelijk antwoord te kunnen geven op bovenstaande vragen. Deze antwoorden vullen het huidige kennishiaat en kunnen gebruikt worden om richtlijnen en de klinische praktijk van non-invasieve respiratoire ondersteuning aan te passen en patiënten en hun naasten beter te informeren.’

Studie naar effect  hogere dosering corticosteroïden

De tweede onderzoeksaanvraag richt zich op de dosering van corticosteroïden. Corticosteroïden (ontstekingsremmers) zijn de hoeksteen van de behandeling van patienten met een ernstige Covid19-pneumonie (COVID-ARDS) op de Intensive Care. Hierbij is het middel dexamethason in een standaarddosering van 10 mg daags voor 10 dagen het voorgeschreven middel. Aan het begin van de pandemie constateerde de staf van de Intensive Care van het Erasmus MC dat deze dosering te laag en de duur te kort is. Een hogere dosering leek meer effect te sorteren.

Gebruik maken van praktijkvariatie

In het nu aangevraagde onderzoek wil intensivist Endeman dit onderzoeken. De dosering, duur en het moment van verhoging van de corticosteroïden verschilde per ziekenhuis. Het Erasmus MC heeft samen met het Amsterdam UMC een project geschreven om, gebruikmakend van de huidige praktijkvariatie, te onderzoeken welke dosering, duur en ‘timing’ van steroiden resulteert in een betere uitkomst van COVID-ARDS. Hierbij zullen ze ook gebruik maken van de COVID19 biobank van de Intensive Care en afdeling Virologie van het Erasmus MC.

Lees ook